Konstruktion & Apparatskåp

Vi hjälper er att utveckla en effektiv och modern lösning.

Konstruktion & Apparatskåp

Vi konstruerar och tillverkar era apparatskåp efter era behov

El-avdelningen arbetar med konstruktionsuppdrag, tillverkning av apparatskåp och installation av elektrisk utrustning.

Vi framställer el-ritnignarna i Cad-verktygen:
E-plan
ELPROCAD

Pneumatiskaritningar konstrueras också. Vi köper även in, installerar och driftar pneumatiskasystem. Vårt tillverkningsteam köper in material, tillverkar, testar, besiktigar och CE-märker apparatskåp. Både standardskåp och specialanpassade lösningar för era automationsprojekt. Allt utförs på Automationsprojekts el-verkstad.

Utöver detta kan vi även erbjuda hjälp med underhåll, kontroller och service av er elektriska anläggning för att säkerställa dess långsiktiga prestanda och tillförlitlighet. Automationsprojekt leder även industriella installationsarbeten i sammarbete med externa installationsföretag.

Vi tar ansvar för allt från elektriska underlag till pneumatiskaunderlag, samt genomför riskinventering och utarbetar detaljerade projektbeskrivningar för att säkerställa att era behov och krav uppfylls på bästa möjliga sätt. Oavsett om det handlar om nykonstruktion eller underhåll av befintliga system, kan ni lita på vår expertis och erfarenhet för att leverera kvalitativa resultat.

Kontakta oss